Bản mobile
APP
 
 

Chia sẻ
Phản hồi
Bóng đá> North Central America Leagues Cup>

Nashville vs Inter Miami

North Central America Leagues Cup
Nashville
Nashville
1
Hết
(0-1,1-0)
1
Inter Miami
Inter Miami
Nashville 4-4-2 Đội hình 4-3-3 Inter Miami
 • Elliot Panicco
 • Tên: Elliot Panicco
 • Ngày sinh: 18/11/1996
 • Chiều cao: 195(CM)
 • Giá trị: 0.15(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Daniel Lovitz
 • Tên: Daniel Lovitz
 • Ngày sinh: 27/08/1991
 • Chiều cao: 178(CM)
 • Giá trị: 1(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Lukas MacNaughton
 • Tên: Lukas MacNaughton
 • Ngày sinh: 08/03/1995
 • Chiều cao: 188(CM)
 • Giá trị: 1.5(triệu)
 • Quốc tịch: Canada
 • Walker Zimmerman
 • Tên: Walker Zimmerman
 • Ngày sinh: 19/05/1993
 • Chiều cao: 190(CM)
 • Giá trị: 3.5(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Shaquell Moore
 • Tên: Shaquell Moore
 • Ngày sinh: 02/11/1996
 • Chiều cao: 180(CM)
 • Giá trị: 1(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
Bàn thắngCầu thủ rời sân
 • Pabrice Picault
 • Tên: Pabrice Picault
 • Ngày sinh: 23/02/1991
 • Chiều cao: 173(CM)
 • Giá trị: 1(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
Thẻ vàng
 • Anibal Godoy
 • Tên: Anibal Godoy
 • Ngày sinh: 10/02/1990
 • Chiều cao: 183(CM)
 • Giá trị: 0.3(triệu)
 • Quốc tịch: Panama
Cầu thủ rời sân
 • Dax McCarty
 • Tên: Dax McCarty
 • Ngày sinh: 30/04/1987
 • Chiều cao: 175(CM)
 • Giá trị: 0.15(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
Cầu thủ rời sân
 • Alex Muyl
 • Tên: Alex Muyl
 • Ngày sinh: 30/09/1995
 • Chiều cao: 180(CM)
 • Giá trị: 1.2(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Hany Mukhtar
 • Tên: Hany Mukhtar
 • Ngày sinh: 21/03/1995
 • Chiều cao: 173(CM)
 • Giá trị: 12(triệu)
 • Quốc tịch: Đức
Kiến tạo
 • Sam Surridge
 • Tên: Sam Surridge
 • Ngày sinh: 28/07/1998
 • Chiều cao: 190(CM)
 • Giá trị: 5(triệu)
 • Quốc tịch: Anh
Bàn thắng
 • Lionel Andres Messi
 • Tên: Lionel Andres Messi
 • Ngày sinh: 24/06/1987
 • Chiều cao: 170(CM)
 • Giá trị: 35(triệu)
 • Quốc tịch: Argentina
Cầu thủ rời sân
 • Josef Martinez
 • Tên: Josef Martinez
 • Ngày sinh: 19/05/1993
 • Chiều cao: 172(CM)
 • Giá trị: 4(triệu)
 • Quốc tịch: Venezuela
Cầu thủ rời sân
 • Robert Taylor
 • Tên: Robert Taylor
 • Ngày sinh: 21/10/1994
 • Chiều cao: 182(CM)
 • Giá trị: 0.8(triệu)
 • Quốc tịch: Phần Lan
Cầu thủ rời sân
 • Holden Trent
 • Tên: Holden Trent
 • Ngày sinh: 02/03/2005
 • Chiều cao: 180(CM)
 • Giá trị: 1.5(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Sergi Busquets Burgos
 • Tên: Sergi Busquets Burgos
 • Ngày sinh: 16/07/1988
 • Chiều cao: 189(CM)
 • Giá trị: 5(triệu)
 • Quốc tịch: Tây Ban Nha
Cầu thủ rời sân
 • Dixon Jair Arroyo Espinoza
 • Tên: Dixon Jair Arroyo Espinoza
 • Ngày sinh: 01/06/1992
 • Chiều cao: 179(CM)
 • Giá trị: 0.9(triệu)
 • Quốc tịch: Ecuador
 • DeAndre Yedlin
 • Tên: DeAndre Yedlin
 • Ngày sinh: 09/07/1993
 • Chiều cao: 173(CM)
 • Giá trị: 2(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Serhiy Kryvtsov
 • Tên: Serhiy Kryvtsov
 • Ngày sinh: 15/03/1991
 • Chiều cao: 186(CM)
 • Giá trị: 2(triệu)
 • Quốc tịch: Ukraine
 • Kamal Miller
 • Tên: Kamal Miller
 • Ngày sinh: 16/05/1997
 • Chiều cao: 183(CM)
 • Giá trị: 4(triệu)
 • Quốc tịch: Canada
 • Jordi Alba Ramos
 • Tên: Jordi Alba Ramos
 • Ngày sinh: 21/03/1989
 • Chiều cao: 170(CM)
 • Giá trị: 5(triệu)
 • Quốc tịch: Tây Ban Nha
 • Drake Callender
 • Tên: Drake Callender
 • Ngày sinh: 07/10/1997
 • Chiều cao: 191(CM)
 • Giá trị: 0.8(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Brian Anunga Tah
 • Tên: Brian Anunga Tah
 • Ngày sinh: 10/08/1996
 • Chiều cao: 180(CM)
 • Giá trị: 0.8(triệu)
 • Quốc tịch: Cameroon
 • Josh Bauer
 • Tên: Josh Bauer
 • Ngày sinh: 22/07/1998
 • Chiều cao: 185(CM)
 • Giá trị: 0.1(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Teal Bunbury
 • Tên: Teal Bunbury
 • Ngày sinh: 27/02/1990
 • Chiều cao: 188(CM)
 • Giá trị: 0.5(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
72'
 • Sean Davis
 • Tên: Sean Davis
 • Ngày sinh: 08/02/1993
 • Chiều cao: 183(CM)
 • Giá trị: 2(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Luke Haakenson
 • Tên: Luke Haakenson
 • Ngày sinh: 10/09/1997
 • Chiều cao: 178(CM)
 • Giá trị: 1(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
82'
 • RANDALL LEAL
 • Tên: RANDALL LEAL
 • Ngày sinh: 14/01/1997
 • Chiều cao: 169(CM)
 • Giá trị: 4(triệu)
 • Quốc tịch: Costa Rica
 • Jack Maher
 • Tên: Jack Maher
 • Ngày sinh: 28/10/1999
 • Chiều cao: 188(CM)
 • Giá trị: 2(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Ben Martino
 • Tên: Ben Martino
 • Ngày sinh: 13/09/2002
 • Chiều cao: 198(CM)
 • Giá trị: -
 • Quốc tịch: Mỹ
72'
 • Jacob Shaffelburg
 • Tên: Jacob Shaffelburg
 • Ngày sinh: 26/11/1999
 • Chiều cao: 181(CM)
 • Giá trị: 2(triệu)
 • Quốc tịch: Canada
 • Taylor Washington
 • Tên: Taylor Washington
 • Ngày sinh: 16/08/1993
 • Chiều cao: 178(CM)
 • Giá trị: 0.4(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Joe Willis
 • Tên: Joe Willis
 • Ngày sinh: 10/08/1988
 • Chiều cao: 193(CM)
 • Giá trị: 0.45(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Laurence Wyke
 • Tên: Laurence Wyke
 • Ngày sinh: 20/09/1996
 • Chiều cao: 185(CM)
 • Giá trị: 0.2(triệu)
 • Quốc tịch: Anh
Dự bị
 • Noah Allen
 • Tên: Noah Allen
 • Ngày sinh: 28/04/2004
 • Chiều cao: 175(CM)
 • Giá trị: 0.4(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Tomas Aviles
 • Tên: Tomas Aviles
 • Ngày sinh: 03/02/2004
 • Chiều cao: 186(CM)
 • Giá trị: 1(triệu)
 • Quốc tịch: Argentina
68'
 • Leonardo Campana Romero
 • Tên: Leonardo Campana Romero
 • Ngày sinh: 24/07/2000
 • Chiều cao: 188(CM)
 • Giá trị: 3(triệu)
 • Quốc tịch: Ecuador
 • Carlos Dos Santos
 • Tên: Carlos Dos Santos
 • Ngày sinh: 24/08/2000
 • Chiều cao: 194(CM)
 • Giá trị: 0.15(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Facundo Farias
 • Tên: Facundo Farias
 • Ngày sinh: 28/08/2002
 • Chiều cao: 175(CM)
 • Giá trị: 5(triệu)
 • Quốc tịch: Argentina
68'
 • Diego Sebastian Gomez
 • Tên: Diego Sebastian Gomez
 • Ngày sinh: 05/01/1984
 • Chiều cao: 164(CM)
 • Giá trị: 0.14(triệu)
 • Quốc tịch: Argentina
 • Cole Jensen
 • Tên: Cole Jensen
 • Ngày sinh: 22/01/2001
 • Chiều cao: 195(CM)
 • Giá trị: 0.03(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Christopher Mcvey
 • Tên: Christopher Mcvey
 • Ngày sinh: 12/04/1997
 • Chiều cao: 192(CM)
 • Giá trị: 0.6(triệu)
 • Quốc tịch: Thụy Điển
 • Harvey Neville
 • Tên: Harvey Neville
 • Ngày sinh: 26/06/2002
 • Chiều cao: 181(CM)
 • Giá trị: 0.3(triệu)
 • Quốc tịch: Ireland
 • Robbie Robinson
 • Tên: Robbie Robinson
 • Ngày sinh: 17/12/1998
 • Chiều cao: 188(CM)
 • Giá trị: 0.5(triệu)
 • Quốc tịch: Mỹ
81'
 • David Ruiz
 • Tên: David Ruiz
 • Ngày sinh: 08/02/2004
 • Chiều cao: -
 • Giá trị: -
 • Quốc tịch: -
89'81'
 • Victor Ulloa
 • Tên: Victor Ulloa
 • Ngày sinh: 04/03/1992
 • Chiều cao: 181(CM)
 • Giá trị: 0.4(triệu)
 • Quốc tịch: Mexico
Dự bị
Bàn thắngBàn thắng
Ghi bàn phạt đềnGhi bàn phạt đền
Bàn phản lưới nhàBàn phản lưới nhà
Kiến tạoKiến tạo
Thẻ vàngThẻ vàng
Thẻ đỏThẻ đỏ
Thẻ vàng thứ haiThẻ vàng thứ hai
Ghi dấuGhi dấu
Thay ngườiThay người
Cầu thủ dự bị vào sânCầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sânCầu thủ rời sân
Phạt đền thất bạiPhạt đền thất bại
Video hỗ trợ trọng tàiVideo hỗ trợ trọng tài
Phá phạt đềnPhá phạt đền
Sút cột cầu mônSút cột cầu môn
Cầu thủ xuất sắc nhấtCầu thủ xuất sắc nhất
Phạt đền vì phạm lỗiPhạt đền vì phạm lỗi
Mất bàn thắng vì sai lầmMất bàn thắng vì sai lầm
Cản phá trước khung thànhCản phá trước khung thành
Cầu thủ phòng ngự cuối cùngCầu thủ phòng ngự cuối cùng
Rê bóng cuối cùngRê bóng cuối cùng

Thống kê kỹ thuật

 • 6 Phạt góc 2
 • 3 Phạt góc (HT) 1
 • 1 Thẻ vàng 1
 • 11 Sút bóng 5
 • 4 Sút cầu môn 2
 • 94 Tấn công 98
 • 40 Tấn công nguy hiểm 27
 • 7 Sút ngoài cầu môn 3
 • 1 Cản bóng 1
 • 44% TL kiểm soát bóng 56%
 • 43% TL kiểm soát bóng(HT) 57%
 • 8 Phạm lỗi 9
 • 3 Việt vị 0
 • 1 Cứu thua 5

Dữ liệu đội bóng

Chủ 3 trận gần nhất Khách Chủ 10 trận gần nhất Khách
3 Bàn thắng 4 1.8 Bàn thắng 2.6
0.7 Bàn thua 1.7 1.4 Bàn thua 1.5
11.3 Sút cầu môn(OT) 12 12.5 Sút cầu môn(OT) 13.6
5.7 Phạt góc 1.3 5.5 Phạt góc 2.3
1.7 Thẻ vàng 1 2.7 Thẻ vàng 1.9
10.7 Phạm lỗi 6 11.3 Phạm lỗi 9.8
49.3% Kiểm soát bóng 57.3% 47.6% Kiểm soát bóng 57%
NashvilleTỷ lệ ghi/mất bàn thắngInter Miami
 • 30 trận gần nhất
 • 50 trận gần nhất
 • Ghi bàn
 • Mất bàn
 • 6
1~15
 • 15
 • 9
1~15
 • 6
 • 4
16~30
 • 4
 • 15
16~30
 • 17
 • 22
31~45
 • 15
 • 21
31~45
 • 21
 • 14
46~60
 • 23
 • 12
46~60
 • 13
 • 28
61~75
 • 10
 • 12
61~75
 • 23
 • 24
76~90
 • 28
 • 28
76~90
 • 15

Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)

Nashville ( 6 Trận) Inter Miami ( 6 Trận)
Chủ Khách Chủ Khách
HT-T / FT-T 1 0 2 2
HT-H / FT-T 1 1 1 0
HT-B / FT-T 0 0 0 0
HT-T / FT-H 0 0 0 0
HT-H / FT-H 0 2 0 0
HT-B / FT-B 0 0 0 1
HT-T / FT-B 0 0 0 0
HT-H / FT-B 0 0 0 0
HT-B / FT-B 1 0 0 0
Cập nhật
Bongdalu4.com
FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
Bongdalu4.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
Nói chung, bongdalu4.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.